Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 0933 378 785 info@vtstek.com

Synchronized Switchboard

 

Tủ hòa đồng bộ VTStek được thiết kế theo dạng Module hóa, dễ dàng thay đổi, mở rộng, nâng công suất mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện hữu. Tốc độ hòa đồng bộ cực nhanh, có khả năng quản lý bằng máy tính thông qua đấu nối trực tiếp hoặc đấu nối qua Internet.

Tủ hòa đồng bộ (Synchronized Switchboard) cho phép hòa lưới hai hay nhiều nguồn điện, máy phát điện, nguồn điện và máy phát điện với nhau để đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho tải.

Chức năng:

  •   Xác định thời điểm hòa đồng bộ.
  •   Ra lệnh thao tác các thiết bị đóng cắt hòa đồng bộ.
  •   Bảo vệ máy phát và hệ thống.
  •   Điều khiển quá trình phân chia tải (load sharing) giữa các nguồn hoặc máy phát.

Sản phẩm VTStek tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Đăng kí nhận tư vấn
Tải tài liệu
Đăng kí nhận tư vấn

Sản phẩm liên quan

Các dự án liên quan

Zalo chat